Foto: Leif Gilsager

Info til grundejerne

Grundejerforeningen afholder som oftest 1 til 2 arrangementer om året.

Der er fælles sommergrill-hygge hos Kirsten og Leon i nr. 57 den 3. august 2024. Sæt kryds i kalenderen!

Næste generalforsamling er søndag den 16. marts 2024 kl. 11, i Helgenæs Forsamlingshus, Grimshovedvej 2, 8420 Knebel.

Ønsker man at indsende forslag til generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Forslag kan sendes til gl.kirkebjerg.grundejerforening@gmail.com

Grundejerforeningen har en facebookside, som grundejerne kan blive medlem af. Her kan der deles informationer mellem grundejerne.

Velkommen til nye grundejere

Grundejerforeningen varetager vores medlemmers fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder vedligeholdelse af anlæg, private vej, forsyningsledninger. Her på siden kan du holde dig orienteret om grundejerforeningen samt finde relevante oplysninger.

Praktisk info

Følg med på vores facebookside og læs mere om alle de aktiviteter der er i grundejerforeningen samt om relevante aktiviteter i nærmiljøet.

Max 20 km i timen

Vi passer godt på på hinanden og på vejene! Derfor er det kun tilladt at køre 20 km timen i området.Vores veje er både bakkede og snoede, hvilket gør, at udsynet er dårligt.

I tørkeperioder, både sommer og vinter, er der også ubehageligheder med støv, som forstærkes ved højere hastighed.

Nabohjælp – nyttig app

Området er tilmeldt nabohjælp. Ved oversigtstavlen er et Nabohjælp skilt. Tilmeld dig selv ved at downloade Appen, “Nabohjælp” på App Store eller google play. Vi prøver også på at være “nysgerrige”. Hvis vi ser en bil, vi ikke kender, “holder vi øje”. Hvis der er lys, og der ikke har været / er liv, så forhører man lige hos ejeren.

Arrangementer

Foreningen arranger gerne ture for grundejerne. Har du et forslag til en tur for hele familien, er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen. Så vil vi, gerne i samarbejde med jer, prøve at få arrangeret jeres forslag.

Nærmeste hjertestartere

  • Dagli Brugsen, Asgilhøjevej 16, Kongsgårde. Afstand: 3,6 km.
  • Bygaden 3, Stødov. Afstand: 2,2 km.
  • Smedehalden 14, Esby. Afstand: 4,3 km.

Vidste du det?

Historien kort

Vor udstykning blev lavet omkring år 1967. Det var en periode, hvor der blev lavet mange sommerhusudstykninger i Danmark. Området kom fra nogle mindre gårde. Jordens kvalitet er ringe og består af sand, sten og grus, og det var svært for landmændene at få en god økonomi i driften.

Persondata

Grundejerforeningen har registreret personlige oplysninger om alle grundejere, men kun oplysninger som er nødvendige for at kunne betjene grundejerne. Oplysningerne omfatter:

  • Navn på ejer(e) af ejendomme 
  • Hjemadresse (grundejeradresse / faktureringsadresse)
  • Sommerhusadresse (grundejeradresse / faktureringsadresse)
  • Mobiltelefon / fastnettelefon
  • Mailadresse

Oplysningerne slettes når grundejerforholdet ophører. Bestyrelsen har udpeget et bestyrelsesmedlem der har det daglige ansvar for at persondataforordningens krav overholdes.

Læse mere om GDPR