Oversigtskort
Klik på billedet for at forstørre
Vedligeholdelse

Vejene ejes af foreningen og er udlagt i 10 og 8 meters bredde (se ovenfor). Køresporet i midten af vejen vedligeholdes af foreningen. Vi har en pasningsaftale med en entreprenør.

Grundejeren skal vedligeholde vejarealet ud for egen grund fra skel og til køresporet. Vedligeholdelsen består i, at al bevoksning fjernes, og græsset slås.
Syddjurs Kommune har en anvisning, og den følger vi. Bevoksning fra egen grund stopper ved eget skel. 

https://www.syddjurs.dk/da/borger/veje-og-trafik/veje-og-stier/beskaering/

 

SNERYNING

Hvis der skulle komme sne,  så bliver området ryddet for sne fredag og søndag.

HUNDE

Hunde er meget velkomne i vores område. Som alle andre steder, så skal de være i snor.

Færdsel

Gl. Kirkebjerg er et område med mange dejlige mennesker.

Om vinteren er der mørkt og udsigt til 1.000.000.000 stjerner, åbne marker og hvis, vi er heldige, sneklædt landskab.

Om sommeren er der grønt og frodigt med legende børn ved husene. Vi har ikke langt til vand og isvafler.

Det skal vi passe på og også på hinanden. Derfor er det kun tilladt at køre 20 km timen i området.

Vores veje er både bakkede og snoede, hvilket gør, at udsynet er dårligt.

Vi skåner vejene, og vi har mulighed for at stoppe, hvis der pludselig kommer en bold ud på kørebanen, eller endnu værre, et barn.

I tørkeperioder, både sommer og vinter, er der også ubehageligheder med støv, som forstærkes ved højere hastighed.

Miljø- & Fødevareministeriet: Hvad må jeg i naturen, hvor må jeg færdes.

Træfældning

Foreningen har ikke en fast aftale med en skoventreprenør, men flere har haft god erfaring med BRO-GAARDEN v. Karina Brogaard.
bro-gaarden.dk

Branddaskere
Vi har placeret branddaskere 7 steder i området. De er effektive til at bekæmpe ild i græsset.

Vi opfordrer også grundejerne til ikke at bygge hegn af gamle grene og kvas. Går der ild i området, virker disse bunker som krudt, der sender ilden videre. Vær omhyggelig med åben ild, og hold vejene frie, så vi kan komme ud, hvis det går galt.

Anvendelse: Branddaskeren består af en række tunger af fjederstål, der er fastgjort i vifteform til et skaft på ca. 2 meters længde.
Slukningen iværksættes fra vindsiden ved, at lamellerne klappes let mod den brændende overflade, hvorved ilttilførslen midlertidigt afbrydes, og varmen i det brændende materiale optages i branddaskerens lameller. Ved kraftige slag risikerer man blot at tilføre ilden mere ilt. Man kan med fordel foretage efterslukning med vand eller holde arealet under observation, da der altid vil være risiko for, at ilden blusser op igen (fra altomteknik.dk).

Branddaskerne holder længere og vedligeholdes med behandling med linolie. Det anbefales IKKE at lakere dem, da lakken kan smelte ved høje temperaturer.

Tryk på kortet for at se en større udgave.