Ejerskifte

Adresseændring/ejerskifte:
Ved ejerskifte sendes der info til kassereren om de nye data:

  1. Sommerhusadressen
  2. Ejernavn
  3. Helårsadresse
  4. Telefon Mobil
  5. Telefon Fastnet
  6. Mailadresse

Kasserer Erik Hellstern
Gl. Kirkebjerg 43
8420 Knebel
Tlf.: 29263277
erikhellstern@hotmail.com

Stødov Vandværk A.M.B.A

Vandværket leverer vand til alle ejendommene på Gl. Kirkebjerg, og er ejet af alle grundejerne på Gl. Kirkebjerg, samt alle grundejere i 3 andre forsyningsområder.

Vandværket har sin egen hjemmeside  www.stoedovvand.dk og der melder du også ejerskifte/adresseændring.

Svigter vandleverancen eller forekommer der andre unormale forhold i vandforsyningen, kontakt da omgående vandværkets driftsansvarlige eller vandværkspasser:

Driftansvarlige
Jens Aage Sandbjerg
tlf. 40705821

Vandværkspasser
H. J. Jensen VVS
tlf. 40365387 / 40445387